ტარიფები და პაკეტები

ბუღალტერიის დამუშავება • იურიდიული მომსახურება • HR მომსახურება

ბუღალტერიის დამუშავება

საწარმოს კატეგორია მომსახურების სახე ფასი ლარი გადასახადების გარეშე
მეოთხე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.
პირველადი დოკუმენტაციის ბაზაზე  ბუღალტრული გატარებები-ბანკი, სალარო, შესყიდვები, მარაგები, გაყიდვები, წარმოება, ხელფასები თვის დახურვა ანგარიშგებები და სხვა 500-დან
საგადასახადო გვერდის მართვა ზედნადები, ანგ ფაქტურა, ავანსის ფაქტურა, დეკლარაცია 500-დან
IFRS ფინანსური ანგარიშგებები გაკეთება saras gov ge ზე ატვირთვა   300-დან
მესამე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.
პირველადი დოკუმენტაციის ბაზაზე ბუღალტერული გატარებები-ბანკი, სალარო, შესყიდვები, მარაგები, გაყიდვები, წარმოება, ხელფასები თვის დახურვა ანგარიშგებები და სხვა 1 000
საგადასახადო გვერდის მართვა ზედნადები, ანგ ფაქტურა, ავანსის ფაქტურა, დეკლარაცია 1 000
IFRS ფინანსური ანგარიშგებები გაკეთება saras gov ge ზე ატვირთვა 1 000
მეორე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.
პირველადი დოკუმენტაციის ბაზაზე ბუღალტერული გატარებები-ბანკი, სალარო, შესყიდვები, მარაგები, გაყიდვები, წარმოება, ხელფასები თვის დახურვა ანგარიშგებები და სხვა 1500-2000
საგადასახადო გვერდის მართვა ზედნადები, ანგ ფაქტურა, ავანსის ფაქტურა, დეკლარაცია 1000-1500
IFRS ფინანსური ანგარიშგებები დოკუმენტაციის და გატარებების მოწესრიგება მომზადება 2 000
პირველი კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.
საკადრო ბრძანებები , სპეციალისტების მოძიება 2000-2500
საგადასახადო გვერდის მართვა 2 500
3000-3500

იურიდიული მომსახურება (ბუღალტერიის კუთხით)

საწარმოს კატეგორია მომსახურების სახე ფასი ლარი გადასახადების გარეშე
მეოთხე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.
სასამართლო ადვოკატის
საგადასახადო მომსახურება
საოფისე- ხელშეკრულებები, ბრძანებები, განკარგულებები თვიური ანაზღაურება   300-დან
მესამე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.
სასამართლო ადვოკატის
საგადასახადო მომსახურება
საოფისე- ხელშეკრულებები, ბრძანებები, განკარგულებები თვიური ანაზღაურება 500-დან
მეორე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს აღემატება.
სასამართლო ადვოკატის
საგადასახადო მომსახურება
საოფისე- ხელშეკრულებები, ბრძანებები, განკარგულებები თვიური ანაზღაურება 1 000
პირველი კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.
სასამართლო ადვოკატის
საგადასახადო მომსახურება
საოფისე- ხელშეკრულებები, ბრძანებები, განკარგულებები თვიური ანაზღაურება 1 200

HR მომსახურება

საწარმოს კატეგორია მომსახურების სახე ფასი ლარი გადასახადების გარეშე
მეოთხე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.
საკადრო ბრძანებები , სპეციალისტების მოძიება 50-100
საგადასახადო გვერდის მართვა 0-50
მესამე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.
საკადრო ბრძანებები , სპეციალისტების მოძიება 100-250
საგადასახადო გვერდის მართვა 50-100
მეორე კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.
საკადრო ბრძანებები , სპეციალისტების მოძიება 200-300
საგადასახადო გვერდის მართვა 150-200
პირველი კატეგორია
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.
საკადრო ბრძანებები , სპეციალისტების მოძიება 300-500
საგადასახადო გვერდის მართვა 200-300

P.s.

მოცემული ფასები არის საწყისი და გათვლილია ერთ კალენდარულ თვეზე სამუშაოს ღირებულება დამოკიდებულია მის მოცულობასა და სირთულეზე.